Wet- en Regelgeving Energiebesparing

Informatieplicht per 1-1-19. 

De informatieplicht betekent dat u vóór 1 juli 2019 zelf aan de overheid moet melden hoe u energie bespaart. Deze aanpassing op de wet Milieubeheer zorgt ervoor dat de overheid makkelijker in staat is om op deze wet te handhaven. Zorg dat u tijdig melding van uw genomen energiebesparende maatregelen maakt. Klimaatroute kan u daarbij helpen.

Wat houdt de informatieplicht in?

Vanaf 2019 moeten bedrijven - die onder de wet Milieubeheer vallen - elke 4 jaar melden welke maatregelen zijn genomen om energie te besparen. De eerste melding moet voor 1 juli 2019 bij de overheid binnen zijn. 

Wanneer valt een bedrijf onder de Wet Milieubeheer en informatieplicht?

Verbruikt u jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas? Dan valt u onder de Wet Milieubeheer en is de informatieplicht voor u van toepassing. Welke maatregelen u verplicht worden gesteld is afhankelijk van de branche en de omstandigheden waarin u verkeert.

Er is een lijst met erkende maatregelen opgesteld die u verplicht gesteld kunnen worden op een natuurlijk of zelfstandig moment. Onze adviseurs helpen u hier graag mee verder.

Klimaatroute zorgt dat u aan uw informatieverplichting voldoet.

Wanneer de informatieplicht voor u geldt dan moet u voor 1 juli 2019 bij de overheid aangeven welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen, waarbij minimaal de verplicht gestelde maatregelen van u worden verlangd. Een tijdrovende klus waarbij het nauw aankomt op de gedetailleerde informatie in de melding. Klimaatroute neemt dit volledig uit handen. Een adviseur komt bij u op locatie en vult samen met u de tooling van de overheid in.