Het reduceren van de CO2 uitstoot is geld waard!

Mogen wij u informeren over de SDE++?

Minister Wiebes meldt aan de Tweede Kamer dat de najaarsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) met 8 weken wordt uitgesteld. De subsidieregeling opent op 24 november en stelt een bedrag van 5 miljard euro beschikbaar. 

Wat is er veranderd?

De SDE+ regeling van het najaar van 2019 stond voor: Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie. Op 24 november wordt deze subsidieregeling gewijzigd naar SDE++. Dit staat voor Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie. De focus ligt hier op de energietransitie (hoeveelheid vermeden CO2) in plaats van de energieproductie in 2019. De SDE++ is dus een verbreding van de voormalige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze nieuwe regeling stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.

Waarom juist nu investeren?

Het grote verschil met de SDE+ subsidie uit 2019 is dus dat de technologieën voortaan zullen concurreren op basis van vermeden CO2 in plaats van hoeveelheid opgewekte energie. Dit houdt in dat er bij zonnepanelen niet gekeken wordt naar hoeveel duurzame energie die ze hebben opgewekt, maar juist hoeveel fossiele brandstof er niet wordt gebruikt. Om de concurrentie op CO2 reductie te stimuleren, komen technieken die zo kosteneffectief mogelijk CO2 reduceren als eerste in aanmerking voor een subsidie. De overheid bouwt de SDE subsidies elk jaar af waardoor het financieel rendement dat te halen is op een installatie met elke subsidie daalt. Bent u van plan om in de nabije toekomst zonnepanelen te plaatsen? Dan is het verstandig aanspraak te maken op deze SDE++ regeling. 

Wat kan Klimaatroute voor u betekenen?

De SDE++ regeling stimuleert projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen, zonne-energie is er daar één van. De SDE++ regeling is bedoeld voor bedrijven en non-profit instellingen die willen verduurzamen. Klimaatroute helpt u daar graag bij. Wij bieden totale ontzorging in het aanvragen van de SDE++ subsidie. Weten wat de subsidie u zou kunnen bieden? Plan een afspraak met een van onze consultants in of neem vrijblijvend contact op met 020 700 9438